BladderDx – Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego, w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze.

Cel projektu: poprawa diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie nieinwazyjnego i swoistego testu. Projekt ma na celu prowadzenie skutecznej metody diagnostycznej, pozwalającej na monitorowanie przebiegu leczenia u osób po operacjach, a w późniejszym etapie, metody pozwalającej na wczesne wykrycie nowotworu. Zasada działania testu będzie opierała się na wykrywaniu obecności markerów proteasomu w moczu, których obecność może być wynikiem nowotworu pęcherza moczowego.

Całkowita wartość projektu: 9 913 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 578 335,00 zł
Okres realizacji projektu: 1.07.2019 – 30.06.2022
Projekt realizowany w Konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

mapadotacji.gov.pl